من در فصل اول داستان های کوتاه از نویسندگان مطرح روایت می کنم.

قُبُل بر وزن دُهُل

/
اپیزود نهم - قُبُل بر وزن دُهُل داستان کوتاه قُبُل بر وزن دُهُل ، نو…

چوب خشک بلوط

/
اپیزود هشتم- چوب خشک بلوط داستان کوتاه چوب خشک بلوط ، نوشت…

شرط بندی

/
اپیزود هفتم - شرط بندی داستان شرط بندی ، نوشته ی آنتوان چخو…

مراسم اعدام

/
اپیزود شش - مراسم اعدام داستان مراسم اعدام ، نوشته ی جورج اورولوب…

صورتک ها

/
اپیزود پنج - صورتک هاs داستان صورتک ها ، نوشته ی صادق هدایتوبس…