بریده 1

/
در اپیزود های بریده، بریده های تاثیر گذار از کتب مختلف را روایت می…

خنیده (1) محمود دولت آبادی

/
در سری اپیزود های خنیده، من به افراد خنیده نام در دنیای هنر و ادب…

کشکول اول

/
در این اپیزود ها، من به طور خلاصه به معرفی کتاب ها می پرداز…