بریده 1

/
در اپیزود های بریده، بریده های تاثیر گذار از کتب مختلف را روایت می…

یک روز یک نفر اومد خانه ی ما

/
در فصل سوم پادکست داکو، من داستان هایی رو از نویسنده های کمت…

مهمان های ناخوانده

/
در فصل سوم پادکست داکو، من داستان هایی رو از نویسنده های کمت…

مغازه خودکشی 14 (قسمت آخر)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (13)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…