من در فصل سوم داستان هایی از نویسنده های کمتر شناخته شده روایت می کنم.

یک روز یک نفر اومد خانه ی ما

/
در فصل سوم پادکست داکو، من داستان هایی رو از نویسنده های کمت…

مهمان های ناخوانده

/
در فصل سوم پادکست داکو، من داستان هایی رو از نویسنده های کمت…