نوشته‌ها

مغازه ی خودکشی (5)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (2)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…