نوشته‌ها

شرط بندی

/
اپیزود هفتم - شرط بندیداستان شرط بندی ، نوشته ی آنتوان چخو…

مراسم اعدام

/
اپیزود شش - مراسم اعدامداستان مراسم اعدام ، نوشته ی جورج اورولوب…