نوشته‌ها

شرط بندی

/
اپیزود هفتم - شرط بندی داستان شرط بندی ، نوشته ی آنتوان چخو…

مراسم اعدام

/
اپیزود شش - مراسم اعدام داستان مراسم اعدام ، نوشته ی جورج اورولوب…

صورتک ها

/
اپیزود پنج - صورتک هاs داستان صورتک ها ، نوشته ی صادق هدایتوبس…