مغازه ی خودکشی (1)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (مقدمه)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی اثر ژان تولی رو بر…

قُبُل بر وزن دُهُل

/
اپیزود نهم - قُبُل بر وزن دُهُل داستان کوتاه قُبُل بر وزن دُهُل ، نو…

چوب خشک بلوط

/
اپیزود هشتم- چوب خشک بلوط داستان کوتاه چوب خشک بلوط ، نوشت…

شرط بندی

/
اپیزود هفتم - شرط بندی داستان شرط بندی ، نوشته ی آنتوان چخو…