عدل

/
اپیزود سه – عدل این قسمت داستان شنیدنی عدل نوشته صادق چوب…

سگ ولگرد

/
اپیزود دو - سگ ولکرددر این قسمت سراغ داستان شنیدنی سگ ولگرد نوشت…

دهن کجی

/
اپیزود اول پادکست داکــو منتشر شد در این اپیزود داستان کوتاه …

پادکست دا کــو

/
اینجا داستان تعریف میکنیم ، اما نه برای گوشهایتان برای روحتان …