مغازه ی خودکشی (2)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (1)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی، اثر ژان تولی رو ب…

مغازه ی خودکشی (مقدمه)

/
در فصل دوم پادکست داکو، کتاب مغازه ی خودکشی اثر ژان تولی رو بر…

کشکول اول

/
در این اپیزود ها، من به طور خلاصه به معرفی کتاب ها می پرداز…

قُبُل بر وزن دُهُل

/
اپیزود نهم - قُبُل بر وزن دُهُل داستان کوتاه قُبُل بر وزن دُهُل ، نو…